Lidmaatschap

Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) vastgesteld en wordt per half jaar d.m.v automatische incasso geïnd.

De contributie bedraagt momenteel:

 [table id=1 /]

Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd:

Seniorleden € 15,-
Jeugdleden € 10,-

Aanmelden

Aanmelden als lid gebeurt door middel van het Inschrijfformulier BC Hellas, tevens ook verkrijgbaar bij de ledenadministratie of bij de vertegenwoordiger in de zaal.

Afmelden

Afmelden is eenmaal per kalenderjaar mogelijk, te weten voor 1 juni. Het afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zal uw afmelding schriftelijk bevestigen.

Ook lid worden? Download dan het Inschrijfformulier BC Hellas

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.